Distriktsråd Öst 100727

§1. Mötets öppnande
Hanna Dönsberg förklarar mötet öppnat.

§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställd.

§3. Röstlängd
Marit Deldén, distriktsledare
Hanna Dönsberg, distriktsadministratör
Jonas Nordgren, valkretsledare Västmanland
Katarina Sundén, valkretsledare Gotland
Andreas Svensson, valkretsledare Uppsala (närvarande till §10)
Mattias Andersson, valkretsledare Örebro (närvarande från §15)
Fastställd.

§4. Val av mötesordförande
Hanna Dönsberg nominerad.
Beslut: Hanna Dönsberg

§5. Val av mötessekreterare
Jonas Nordgren nominerad.
Beslut: Jonas Nordgren

§6. Val av justeringsperson
Katarina Sundén nominerad.
Beslut: Katarina Sundén

§7. Utvärdering Almedalen
Vi har en toppen-VL och flera engagerade pirater och Gotland är aktivt igen, tack vare att närvaron på Gotland under Almedalen kombinerades med ett uppstartsmöte.

§8. Valsedlar
28:e Juli: Alla valkretsledare har kontaktat kommunledarna och alla är införstådda med hur det här funkar.
7:e Augusti: Alla uppgifter är ifyllda och vi börjar bygga packlistor

§9. Funktionärsrekrytering
Dessa tips utbyttes:Andreas Svensson: Är det bästa via mailutskick eller vad är er erfarenhet?
Jonas Nordgren: telefon. alltid.
Katarina Sundén: ja, flera har kontaktat mig via sms.
Jonas Nordgren: jag ringer upp och säger att vi behöver någon som kan ta emot valsedlarna. om de accepterar får de info och länk till http://ppvastmanland.se/kommunledning/

§10. Utvärdering kickoff Östergötland
Gick sådär. Det är ett problemområde. Sex deltagare.

§11. Utvärdering kickoff Uppsala
Kick-off i Uppsala gick av stapeln 15 juli på Ung Pirats kansli och det var 15-20 närvarande, mest från Uppsala och Ung Pirat. Vi använde tiden till att umgås och spela brädspel, eftersom vi i princip kapade Stefan och Cinnas spelkväll. Det gjordes inte av med några pengar, men vi funderade på om vi kunde använda pengarna till att beställa tröjor, eftersom vi under kvällen kom fram till att vi behöver några tröjor.

§12. Utvärdering VL-val Örebro
Gick jättebra! Mattias valdes, var enda kanidaten. Det var enhälligt och mycket god närvaro.
Distriskrådet gratulerar! Bra att hålla valet afk.

§13. Syfte, mål och strategi
Distriktsrådets syfte: Att skapa en större förankring bland funktionärerna i distriktet då de får vara med och ta beslut kring saker som ska ske i distriktet.
Distriktsrådets mål: Att skapa en sådan förankring i hela distriktet på alla nivåer så att alla funktionärer känner att de har makt att förändra och påverka.
Distriktsrådets strategi: ?
Beslut: Jonas ser till att syfte, mål och strategi är färdigt till nästa möte.

§14. Piratepad/Piratewebguide
Beslut: Hanna ser till att Piratepad/Piratewebguide är färdigt till nästa möte.

§15. Distriktsrådmöte AFK, förslag: 28-29 augusti
Beslut: 28-29 augusti, i Linköping.

§16. Övriga frågor
§16.1. Partiledningen har ordet
Valmanifesten launchar den 2 augusti i media. DL+VL1 och RDG får dem någon dag tidigare för att kunna förbereda sig på frågor från media.
Ny hemsida launchas den 1 augusti.
Hur mycket plats tar valsedlarna? En låda på 30cmx40cmx50cm tar 16k valsedlar.

§17. Nästa möte
28-29 augusti, i Linköping.

§18. Mötets avslutande
Mötet avslutat.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>