Distriktsledningsmöte Öst 100607

Budgetförslag
Just nu har Östra distriktet 23 442 kronor i sin budget. Distriktsledningen har skrivit ett förslag till budget för att lyfta upp till distriktsrådet att besluta om. Förslaget bifogas kallelsen till rådet.

Tidsplan valkretsledarval
Under sommaren ämnar vi hålla valkretsledarval för Östergötland, Örebro och Gotland. Vi har ett förslag till tidsplan och förslag till hur valen skall gå till. Även detta beslutar distriktsrådet om nästa gång.

Verksamhetsplan
Distriktsledningen har gått igenom verksamhetsplansförslaget inför distriktsrådet. Vi är verkligen glada över att få skapa en vision och struktur tillsammans med valkretsledarna i distriktet!

Forumtråd

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>