Äntligen!

Nu sparkar vi igång bloggen för Östra Distriktet. Piratpartiet är mitt inne i vad som kommer bli en intensiv valkampanj. Vi funktionärer jobbar febrilt för att tillsätta fler duktiga pirater på de platser där de hör hemma, och vi ser fler och fler bli aktiva och det glädjer oss.

I en förhållandevis strukturlös organisation behöver vi knutpunkter.  Vi behöver informationskanaler att lita på, någonstans dit vi kan vända oss med vad som helst, och inom åtminstone några dagar få hjälp och svar. Distriktsledningen hoppas att den här bloggen kan bli just det.

Vi börjar lite smått med att publicera den här veckans distriktsledningsmöte, färdiga dokument och eventuella frågor på forumet:

Ledningsmöte Östra distriktet 100603
Marit har ordnat inloggning till http://ost.piratpartiet.se, så nu sparkar vi igång den sovande hemsidan för Östra distriktet igen, leve det! Vi har också fått reda på att det går utmärkt att få en [valkrets].piratpartiet.se-adress till sin lokala hemsida om man vill, bara att be distriktsledningen om hjälp. Vill man posta något på distriktets hemsida för att nå ut till fler kan man också kontakta oss.

Budgetförslag och genomgång av verksamhetsplansförslaget bordläggs till nästa möte (100607 21:00) då distriktsledningen varit sjuka under veckan. Däremot har vi redan nu ett bra förslag till vallkretsledarval som VL i Västmanland Jonas Nordgren presenterat för oss:
1) Gör ett allmänt utskick i valkretsen om att ett valkretsledarval ska påbörjas om två veckor och pågå i en vecka, online via pirateweb. Utskicket bör innehålla en kort arbetsbeskrivning.
2) Vi delar upp kommunerna i den aktuella valkretsen mellan medlemmarna i distriktsrådet. Vi tilldelas administratörsrättigheter på distriksnivå under tre dagars tid för att kunna leta kandidater till valkretsledarvalet. Först kontaktar man KL (om sådan finnes) och hör efter som det kan ordnas ett lokalt medlemsmöte där man väljer en lokalkandidat. I andra hand frågar man efter lämpliga personer. Sedan går man igenom eventuella volontärer i kommunen (gärna tillsammans med KL) och hör om de kan ställa upp.
3) Medlemmar i valkretsen röstar mellan kandidaterna.

Vi tror att en bra tidsplan för VL-val online är 3 veckor. 2 veckors varsel och kandidering, 5 dagars utfrågning och en helg omröstning. Vi tänker oss dock att valkretsledarval för Gotland blir ett fysiskt möte under Almedalsveckan. Eftersom vi vill att vi ska kunna fokusera på valkampanjen tänker vi oss vara klara med sommarens VL-val senast 31:a juli.

Föreslaget är att man ska kunna kandidera direkt på forumet, men vi i distriktsledningen tror det är bättre administrativt, och för själva processen, om kandidering sker via mail. På det sättet undviker vi att ett val “startat” trots att det bara är en kandidat som anmält intresse. Vi undviker även att utfrågningen blir långdragen och att vissa kandidater kan få mer tid till att svara på frågor än andra. Självklart publiceras kandidaterna med tillhörande utfrågning på forumet när kandidaterna väl är ihopsamlade.

Tanken är att distriktsledningen formar en mall för valkretsledarval som presenteras, och röstas om på nästa distriktsråd. Där måste vi också diskutera hur vi gör om det endast finns en intresserad för funktionärsrollen. Utser vi kandidaten till VL direkt, eller ställer vi det mot avslag?

Så till det roligaste! Piratpartiet och Ung Pirat deltar självfallet i Almedalsveckan på Gotland i sommar. Dels för att det är bra med utbyte och kampanjande, men dels också för att valkretsledarval skall hållas, beslutade distriktsledningen att avsätta 500 kronor per person ur budgeten för den resan.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>